Andakt februar

Joh. 1:14. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet som den en enbåren sønn har i fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Mange mennesker har forbilder, noen som en ser opp til. Ofte er det slik at vi, mer eller mindre ubevisst, ønsker å være slik som vårt forbilde er. Noen ganger kan det være rett, andre ganger er det kanskje ikke så lurt. Det beste er vel å forsøke å være den en er, naturlig. De fleste er mest bekvem med det, i alle fall er våre omgivelser det, ellers blir det noe kunstig og unaturlig over oss, og over vår væremåte. Dette gjelder vårt forhold til menneskelige forbilder.

Gud ønsker at vi, framfor noen skal ha Jesus som vårt forbilde. 1.Tim.1:16. Første betingelse for å ha et forbilde må jo være å ha sett, og møtt vedkommende. Spørsmålet blir da: «Har jeg møtt Jesus, har jeg sett Ham?» Jo, gjennom bibellesning og Bønn har jeg møtt Jesus mange ganger. På den måten blir han et forbilde for deg og meg. Det formes en bønn i vårt indre: «Måtte jeg få mer av Kristi Ånd. Bli mer lik Jesus».

Moses ønsket å se «Guds Herlighet». 2.Mos.33:18.20-23. Da måtte han utenfor leiren. Han måtte til «Klippen» for å møte Herren. Det er ved Klippen Jesus Kristus som vi kan oppleve Guds Herlighet, og la Han påvirke Oss slik at han får sin vilje med våre liv, og at vi kan bli ham mer lik, Han som er vårt egentlige forbilde.

Kai Gjestad