April

Mandag den 1
kl. 19.00:
Fellesbønn for Fredrikstad.

 

Lørdag den 6
kl. 11.00
Kvinnelunsj.

 

Onsdag den 3
kl. 19.00:
Bibelundervisning med Petter Westborg. Bevertning.

 

Søndag den 7
kl. 18.00:
Jan Erik Nilsen taler. Sang av Lørenskoggruppa. Misjonsoffer. Nattverd.

 

Onsdag den 10
kl. 19.00:
Bibel og bønn.

 

Palmesøndag den 14
kl. 18.00:
Leif Jacobsen taler. Ann-Lisbeth Bjerknes synger. Bevertning.

 

Skjærtorsdag den 18
kl. 11.00:
Jan Erik Nilsen taler. Sanggruppa deltar.

 

1 påskedag den 21
kl. 11.00:
Jan Erik Nilsen taler. Viggo Engen synger.

 

Onsdag den 24
kl. 19.00:
Bibel og bønn.

 

Søndag den 28
kl. 18.00:
Roy Johansen taler. Britt-Marie og Øyvind Dahl synger.

 

Tirsdag den 30
kl. 12.00
Hyggetimen. Einar Stensland taler. Sanggruppa deltar. Utlodning og Bevertning.