August

 

Uke31
Søndag den 4  kl. 18.00: Jan Erik Nilsen taler. Sang: Ann-Lisbeth Bjerknes. Misjonsoffer. Nattverd.

Uke32
Mandag den 5 kl. 19.00: Fellesbønn for Fredrikstad.
Onsdag den 7 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Bjørn Bogen. Sang: Svein Kristiansen.  Bevertning.
Søndag den 11 kl. 18.00: David Østby taler. Sang: Menighetsmusikken fra Kristimenighet.

Uke 33
Onsdag den 14 kl. 19.00: Bibel og bønn.
Søndag den 18 kl. 18.00:  Egil Johansen taler og synger. Sanggruppa deltar.

Uke 34
Onsdag den 21 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Petter Westborg.  Sang: Viggo Engen.  Bevertning.
Søndag den 25 kl. 18.00: David Hetlelid taler. Sang: Terje Bilet.

Uke 35
Hyggetimen.
Tirsdag den 27 kl. 12.00: Joar Kaasa taler. Emne: Fra mørke til lys. Sanggruppa deltar. Utlodning og bevertning.
Onsdag den 28 kl. 19.00: Bibel og bønn.