Desember

 

 

Søndag den 2
kl. 18.00:
Adventskonsert med Glorioso Classico.  Andakt ved Charles Hansen.

 

Mandag den 3
kl. 17.30:
Mandagsklubben.

 

Mandag den 3
kl. 19.00:
Felles bønn i Peterkirken

 

Onsdag den 5
kl. 19.00:
Bibel og bønn.

 

 

Julaften den 24
kl. 15.00:
Familiemøte. Jan Erik Nilsen taler. Olle-Petter Olsen og Charles Hansen deltar. Offer til Pinsemisjonens barnehjelp.

 

2.juledag den 26
kl. 11.00:
Høytidsmøte. Charles Hansen taler. Ann-Lisbeth Bjerknes synger.