Desember 2019

 

Søndag den 1 kl. 18.00:  Jan Erik Nilsen taler. Sang: Ann-Lisbeth Bjerknes.
Misjonsoffer. Nattverd.

Mandag den 2 kl. 17.30: Mandagsklubben har Juletrefest.

Mandag den 2 kl. 19.00: Felles bønn for Fredrikstad.

Onsdag den 4 kl. 19.00: Bibel og bønn.

Søndag den 8 kl. 18.00: Jan Erik Nilsen taler. Sanggruppa deltar.

Onsdag den 11 kl.19.00: Bibelundervisning ved Jan Erik Nilsen.
Sang: Viggo Engen. Bevertning.

Søndag den 15 kl. 18.00: Halvar Hasseløy taler.
Sang: Britt- Marie og Øyvind Dahl.

Torsdag den 26 kl. 11.00: Høytidsmøte. Jan Erik Nilsen taler.
Sang: Bjørg og Arne Solbrekke.