Desember

 

 

Søndag den 2
kl. 18.00:
Adventskonsert med Glorioso Classico.  Andakt ved Charles Hansen.

 

Mandag den 3
kl. 17.30:
Mandagsklubben. Juleverksted.

 

Mandag den 3
kl. 19.00:
Felles bønn i Peterkirken

 

Onsdag den 5
kl. 19.00:
Bibel og bønn.

 

Søndag den 9
kl. 18.00:
Roy Johansen taler.  Sanggruppa deltar. Misjonsoffer.

 

Mandag den 10
kl. 17.30:
Mandagsklubbens juletrefest.

 

Onsdag den 12
kl. 19.00:
Menighetsmøte med nattverd.

 

Søndag den 16
kl. 18.00:
Vi synger julen inn. Charles Hansen og menighetens sangkrefter deltar.

 

 

2.juledag den 26
kl. 11.00:
Høytidsmøte. Charles Hansen taler. Sanggruppa deltar.