Juni

Søndag den 2 
Kl. 18.00:
Jan Erik Nilsen Taler. Sanggruppa deltar. Misjonsoffer.

 

Mandag den 3
Kl. 19.00:
Bønn for Fredrikstad.

 

Søndag den 9
Kl. 18.00:
Jan Erik Nilsen Taler. Sang ved Ann-Lisbeth Bjerknes. Nattverd.

 

Onsdag den 12
Kl. 19.00:
Bibelundervisning ve Jan Erik Nilsen
Sang av Viggo Engen.

 

Søndag den 23
Kl. 18.00:
Jan Erik Nilsen Taler.
Sang av Anne-Marit og Morten Svenneby.

 

Tirsdag den 25
Kl. 12.00:
Hyggetimen ved Øyvind Dahl.
Sanggruppa deltar. Utlodning og Bevertning.

 

Søndag den 30
kl. 18.00:
Charles Hansen taler.
Sanggruppa deltar.