November

 

Lørdag den 2 kl. 11.00: Kvinnelunsj.

Søndag den 3 kl. 18.00: Jan Erik Nilsen taler. Sang: Ann-Lisbeth Bjerknes.
Misjonsoffer. Nattverd.

Mandag den 4 kl. 19.00: Mandagsklubben.

Mandag den 4 kl. 19.00: Felles Bønn for Fredrikstad.

Onsdag den 10 kl. 18.00: Vidar Brautaset taler og synger. Jan Erik Nilsen.
Sanggruppa deltar.

Onsdag den 13 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Jan Erik Nilsen.
Sang : Viggo Engen. Bevertning.

Søndag den 17 kl. 18.00: Leif Jacobsen taler.
Sang: Trond-Tom og Øivind fra Lørenskog.

Mandag den 18 kl. 17.30: Mandagsklubben.

Onsdag den 20 kl. 19.00: Bibel og bønn.

Søndag den 24 kl. 18.00: Roy Johansen taler. Sanggruppa deltar.

Tirsdag den 26 kl. 12.00: Hyggetimen ved Øivind Dahl. Terje Berg taler i ord og toner.
Bevertning og utlodning.

Onsdag den 27 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Charles Hansen.
Sang: Bjørg og Arne Solbrekke. Bevertning.