November

 

 

Søndag den 26
kl. 18.00:
Roy Johansen taler. Sang av Bjørg og Arne Solbrekke. Nattverd.

 

Tirsdag den 28
kl. 12.00:
Hyggetimen. Hvalerpresten Tore Thorkildsen taler. Sang av Olav Ruud. Bevertning og utlodning.

 

Onsdag den 29
kl. 19.00:
Bibelundervisning ved Charles Hansen. Emne: «Nattverdens betydning».  Bevertning.