September

 

Søndag  den 1 kl. 18.00:  Jan Erik Nilsen taler. Sang Ann-Lisbeth Bjerknes.
Misjonsoffer. Nattverd.

Mandag den 2 kl. 19.00:  felles bønn for Fredrikstad.

Onsdag den 4 kl. 19.00:  Bibelundervisning ved Terje Johnsen.
Sang: Gro Emilie Tonhaugen. Bevertning.

Søndag den 8 kl. 18.00: Asbjørn Skjortnes taler. Sanggruppa deltar.

Mandag den 9 kl. 17.30: Mandagsklubben.

Onsdag den 11 kl. 19.00: Mona Levin taler. Evangeliemusikken.

Søndag den 15 kl. 18.00: Leif Jacobsen taler. Sang: Winnie Guldbransen
og Leif Vik.

 

Onsdag den 18 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Jan Erik Nilsen.
Sang : Viggo Engen. Bevertning.

 

Søndag den 22 kl. 18.00:  Jan Erik Nilsen taler. Sanggruppa deltar.

 

Mandag den 23 kl. 17.30: Mandagsklubben.

Tirsdag den 24 kl. 12.00: Hyggetimen ved Øivind Dahl.
Tore Thorkildsen og Ola Ruud taler og synger.
Tema: O store Gud.
Bevertning og utlodning.

 

Onsdag den 25 kl. 19.00: Bibel og bønn.

Søndag den 29 kl. 18.00: Jan Halvorsen taler.
Sang : Bjørg og Arne Solbrekke.

Mandag den 30 kl. 19.00: Vennefest. Egil Svartdahl taler.
Greåker Frikirkes Mannsmusikk synger. Bevertning.

Salg av bøker ved Bokmiljø på Sion av Egil Svartdahl.