Om oss og litt historie.

sion
Pinsemenigheten Sion, Sellebakk er en fri selvstendig menighet som er registrert som eget
trossamfunn, men er nær knyttet til Pinsebevegelsen i Norge gjennom en rekke fellestiltak. I 1933 begynte Ingolf Kolshus, forstander i Filadelfia Fredrikstad, å holde møter på Selbak Avholdslokale.
Allerede før den tiden var det i Borge flere troende døpte personer.
Noen av disse tilhørte pinsemenigheten i Fredrikstad, og en del var med i andre frie
forsamlinger. Evangelist Sverre Gustavsen virket i Fredrikstad og på Sellebakk og i denne tiden var det
mange som ble frelst og lot seg døpe.
Etter hvert økte flokken og det meldte seg behov for å danne en egen menighet på Sellebakk.

Møter ble holdt både på Torp, og på Sellebakk i Storgt.15, hvor man leide lokale.

Ved siden av de vanlige møtene, hadde Ragnar Andersen og Håkon Larsen startet opp
arbeidet med søndagsskolen som ble startet 4. august 1935.

Så ble det holdt et møte hos Larsens` den 3. januar 1942, og der ble det enighet om velge en
byggekomite` med tanke på å bygge eget lokale.
Den besto av: Johannes Jensen, Halvor Jensen, Håkon Larsen, Asbjørn Bracken og Johan
Johansen.

På et møte den 24.oktober 1942 foreslo Johannes Jensen at de skulle melde seg ut av

Filadelfia, Fredrikstad og danne egen menighet, og kalle Martin Hansen som fast evangelist
og forstander.
Dette ble enstemmig vedtatt.
I samme møte ble det opplyst at kjøp av tomt i Kirkevn. (nå Borgevn. 30) var i orden, og
prisen var kr 2000.-.Søndag 8. november 1942 var en stor dag for venneflokken på Selbak; den nye menigheten
som skulle få navnet ”Sion” var en realitet.
Det første eldsterådet var: Asbjørn Bracken, Johannes Jensen og Håkon Larsen.
Forstander Paul Paulsen og eldstebrødrene fra Filadelfia var tilstede sammen med evangelist
Svendberg og Sven Svendesen fra Torsnes, foruten tilreisende fra fjern og nær.
Mennesker ble frelst og døpt og tillagt menigheten
Ved utgangen av 1942 var medlemstallet ca. 70.Menigheten Sion har i alle år vært en aktiv og utadvendt menighet, og i de første årene var
friluftsmøter og teltmøter sterkt prioritert. Lørdag den 20. mars 1948 var en ny stor dag for menigheten.
Det nye lokalet var ferdig og skulle tas i bruk.
Lokalet var overfylt av venner fra distriktet sammen med representanter fra byggefirmaer,
naboer og arbeidere som hadde vært med på bygget.

I løpet av de over 70 år som har gått, har lokalet gjennomgått modernisering og tilbygg og
framstår i dag som et moderne og hensiktsmessig bygg som blir brukt av alle menighetens
virkegrener; Barne- og ungdomsarbeid, menighetsmusikk, formiddagstreff og misjonsarbeid.

Menighetens ledelse består i dag av et lederråd. Liv Lindberg, leder.              Petter Westborg, nestleder. Gyda Hauge. Anni Rommetvet. Reidar Ersland.

Legg igjen en kommentar