Chopda


chopda

Chopda er en typisk liten Indisk landsby med ca 100 000 innbyggere som ligger 450 km nordøst fra Mumbai i staten Maharashtra.  På grunn av beliggenheten og det som skjer i områdene rundt, er byen et senter for mange aktiviteter.

Chopda blir selvsagt også et handelssenter hvor forretningene har et større vareutvalg enn i de små landsbyen i omegnen. Dessuten er det markedsdag hver søndag og da er muligheten til å gjøre gode foretninger stor for både selger og kjøper.

I Chopda finner vi mange hospitaler, ett offentlig og mange private. Dette betyr at de fleste spesialister på det medisinske området også finnes i byen. Når det gjelder medisinsk ekspertise og utstyr er de derfor godt dekket, folks helse er bra ivaretatt.

Skoletilbudet i Chopda er også svært bra. Helt fra førskolenivå til og med college. Det er mulig å få utdanning både innen yrkesfag og det vi kaller allmenne fag som gir mulighet til videre studier ved universiteter både i India og utenlands. Utdanning er svært viktig for de Indiske ungdommene, og mange fortsetter gjerne sine studier i utlandet.

I 1917 kom nordmannen Edvard Trældal fra Kristiansand til Chopda og startet opp arbeid her.  Det har vært mange misjonærer etter han som har løftet arbeidet videre. De siste som bodde og arbeidet i Chopda var Clara og Leif Lerberg. Da de reiste fra Chopda for siste gang, var følgende aktiviteter i gang:Evangelisk arbeid: En sentral menighet i Chopda med arbeid oppe i Satpurafjellene i ca 6 etablerte menigheter. I dag er det 20 menigheter der oppe.

Barnehjem: Et barnehjem i Chopda med ca 150 gutter, samt et hjem for spedbarn som blir brakt til misjonsstasjonen

. Disse barna ville ellers ha gått en uviss skjebne i møte, da de fleste var født utenfor ekteskap.

Spedalskehjem: «Door of Hope», et hjem for ca 30 inneliggende pasienter. Dette arbeidet omfattet også poliklinisk arbeid på hjemmet og oppsøkende arbeid ute i landsbyer

. I dag har Spedalskehjemmet endret status og er et barnehjem for jenter, Clara Girls Home.

Skole: En skole, Mimosa Kindergarten and Clara English Medium primary and high school, hvor undervisningen blir gitt på engelsk.

Bilverksted: I tillegg til disse aktivitetene har vi også etablert et bilverksted, Leif Autocenter, for å generere midler der ute til å styrke de andre aktivitetene.

Clara hadde opprettet en fadderordning hjemme i Norge for å få økonomisk støtte til arbeidet blant barna. Denne ordningen fortsetter og mange nye faddere har kommet til.
Ellers besøker representanter for komiteen stadig menigheter i Norge som støtter arbeidet i Chopda og gir informasjon om utviklingen og situasjonen rundt aktivitetene der ute.