Andakt 1


Månedens andakt av forstander Charles Hansen.

Gud har omsorg  – 1. PET

. I 1687 kunne derfor den tyske grevinne Ludæmilla Elisabeth skrive den kjente salmen: Sørg, å kjære Fader, du. Jeg vil ikke sørge, ikke med bekymring hu om min fremtid spørre. Hun  viste altså hvor hun skulle gå med sine sorger og besvær. Hun hadde lært av apostelen Peter, som sier «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere».

Peter sier dette av erfaring. Han hadde da vært troende i over 30 år. Han hadde møtt ulike utfordringer i sitt hjem, i menighetessammenheng og blant ufrelste. Men vi merker at hele 1. Peters brev ånder av håp. Grunnen til dette håpet er Guds omsorg.

Denne omsorg hadde Peter erfart ved flere anledninger. Han hadde vært på båttur med Jesus i stormen. Da ble den sovende Jesus vekket med spørsmålet: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under».? Da reiste Jesus seg majestetisk i båten og sa: «Ti vær still». ! Peter fikk anskuelsesundervisning om at Jesus vil frelse. Derfor kan han skrive i 2 Peters brev: Gud «vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse».

Men Peter hadde også gått på vannet sammen med Jesus på Genesaretsjøen. Men så begynte han å synke, da han ble opptatt med det veldige uværet. Han ropte: «Herre, frels meg»! Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham
. Peter fikk da anskuelsesundervisning om at vi «ved Guds makt blir holdt opp ved tro».

Guds omsorg gjelder altså ikke bare frelsen, men også bevarelsen. Guds omsorg gjelder både før og etter prøvelser

. Peter fikk derfor høre av Jesus, før han fornektet ham i yppersteprestens gård «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte». Og da fornektelsen av Jesus var et faktum, heter det: «Herren vente seg og så på Peter». Det var et nådig blikk den feilende disippelen da møtte. Siden ga den oppstandene Jesus en spesiell hilsen og en spesiell åpenbaring til Peter. Herren vil så gjerne vise sin omsorg overfor oss. Av erfaring kaller Peter ham for sjelens hyrde og tilsynsmann.