Barne og Ungdomsarbeid

           Du er velkommen til mandagsklubben som er delt i to grupper.

         De som går i barnehage / barneskole og de som går på ungdomsskolen.

              Tidene for mandagsklubben finner du under: Aktivitetsoversikt.

 

.barneogungdoms1

<script>