Alders og Sykehjem


I 15 år har mannsmusikken i menigheten med Henry Wesstad som leder, besøkt de eldre og syke i bygda vår. Dette står det stor respekt av, da vi alle en gang kan komme i denne situasjonen De eldre og syke sitter venter på at noen utenfra skal komme og besøke dem. Når en blir eldre og pleietrengende kan en miste mye den kontakten med andre, en hadde før. Besøktjenesten til eldre og syke har det hvert skrevet mye om. Tanke og handling kan mange ganger stå langt ifra hverandre, derfor er det viktig at vi tar de eldre og syke på alvor.

De som er med i Sykehjemsgruppa er:
Ann Lisbeth Bjerknes
Finn Arne Børresen
Svein Kristiansen.

All møtevirksomhet på sykehjemmene er nå opphørt intilvidere på grund av corona viruset.

                                                                                       

 Østsiden    sykehjem                                  Torsnes  sykehjem     

                                     Gud er kjærlighet