Andakt januar 2022

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder, og Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Jes. 9:6

Vi har jo akkurat feiret jul og nyår. Da vil jeg dvele ved hvordan Lukas forteller om det store som skulle skje. Han begynner sitt evangelium med å si til Teofilus at han NØYE hadde gått gjennom alt sammen fra begynnelsen av for at Teofilus skulle vite hvor pålitelige de lærdommer er som han hadde blitt undervist i. Jeg kan tenke meg at Lukas (legen) hadde intervjuet alle som hadde vært tilstede i hendelsenes sentrum.

Luk.1:13-17; I disse versene får Sakarias beskjed fra engelen Gabriel (v.19) at Gud har hørt hans bønn og han skal bli far til et barn som skal bli stor for Herren. Dette er en oppfyllelse av enn profeti i GT. Malaki 3:1 og 4:5-6. Hvis vi teller, er det 10 stk. «SKAL» i disse versene. Vi har å gjøre med en Gud som hadde sin frelsesplan ferdig i sitt hjerte før verdens grunnvoll ble lagt. (Ef. 1:4; 11) Da Johannes døperen var blitt født og skulle omskjæres på den åttende dagen leser vi at hans far Sakarias som hadde vært stum under hele Elisabets graviditet blir fylt med den Hellige Ånd og talte profetisk (Luk. 1:67-80) om Guds løfter, Hans pakt med jødefolket og hans miskunnhet mot dem.

Engelen Gabriel ble også sendt av Gud til Nasaret hvor Maria bodde.  Dere kjenner historien.

Luk 1: 26-38. Også i disse versene er det mange SKAL som vi må forstå som at alt er forberedt av Gud. Det er 8 stk. SKAL. Hvilken unik dag i verdenshistorien!

Marias lovsang som vi leser i Luk. 1:46-55 er en fantastisk profetisk sang som vitner om hennes ydmykhet og villighet til å tjene sin Gud. Maria blir dypt påvirket av denne åpenbaringen om vem Gud er og at ingenting er umulig for Ham.  Gud viser henne at han vil forandre hele menneskehetens historie ved hennes villighet til å tjene Ham.  Jesu Kristi fødsel inn i denne verden skulle bli et unikt historisk øyeblikk. Det var da Ordet ble kjød og tok sin bolig iblant oss.

Disse to enkle og ydmyke kvinnene, Elisabeth og Maria fikk være med om å føre Guds frelsesplan videre i historien. Maria sier jo og at fra nå av skal alle slekter prise henne salig fordi Gud hadde gjort mektige ting med henne.

Jeg syns hele første kapitlet i Lukas inneholder så mange fantastiske sannheter og man blir aldri ferdig med å studere det profetiske ord som lyser som en lampe på et mørkt sted.

Vi tror på en stor Gud som fortsatt er virksom på denne jord. Takknemlig at jeg kan får være med å virke for Ham med det Han har gitt meg. Hans navn er barmhjertighetens Fader og all trøsts Gud.

Har ikke skrevet ned alle versene da det hadde tatt for stor plass. Men jeg anbefaler deg å lese hele dette kapittel nøye gjennom.

Ønsker alle mine søsken ET VELSIGNET GODT 2022.

Britt-Marie Dahl