Alders og Sykehjem

I 15 år har mannsmusikken i menigheten med Henry Wesstad som leder, besøkt de eldre og syke i bygda vår. Dette står det stor respekt av, da vi alle en gang kan komme i denne situasjonen. De eldre og syke sitter venter på at noen utenfra skal komme og besøke dem. Når en blir eldre og pleietrengende kan en miste mye den kontakten med andre, en hadde før. Besøktjenesten til eldre og syke har det hvert skrevet mye om. Tanke og handling kan mange ganger stå langt ifra hverandre, derfor er det viktig at vi tar de eldre og syke på alvor.

De som er med i Sykehjemsgruppa er:
Ann Lisbeth Bjerknes
Svein Kristiansen.

Dagene vi besøker sykehjemmet Emil Mørk er følgende:

Alle dager kl.14.30

                   2018
Torsdag den 18Januar
Torsdag den 15 Februar
Torsdag den 22 Mars
Torsdag den 19 April
Torsdag den 24 Mai
Torsdag den 23 August
Torsdag den 20 september
Torsdag den 18 Oktober
Torsdag den 22 November
Torsdag den 20 Desember.
Gud er Kjærlighet