Alders og Sykehjem

I 15 år har mannsmusikken i menigheten med Henry Wesstad som leder, besøkt de eldre og syke i bygda vår. Dette står det stor respekt av, da vi alle en gang kan komme i denne situasjonen. De eldre og syke sitter venter på at noen utenfra skal komme og besøke dem. Når en blir eldre og pleietrengende kan en miste mye den kontakten med andre, en hadde før. Besøktjenesten til eldre og syke har det hvert skrevet mye om. Tanke og handling kan mange ganger stå langt ifra hverandre, derfor er det viktig at vi tar de eldre og syke på alvor.

De som er med i Sykehjemsgruppa er:
Ann Lisbeth Bjerknes
Svein Kristiansen.

Dagene vi besøker Aldershjemmet er følgende:

Alle dager kl.15.00

                   2017
Torsdag den 19 Januar
Torsdag den 23 Februar
Torsdag den 23 Mars
Torsdag den 20 April
Torsdag den 18 Mai
Torsdag den 22 juni
Torsdag den 24 August
Torsdag den 21 september
Torsdag den 19 Oktober
Torsdag den 23 November
Torsdag den 14 Desember.
Gud er Kjærlighet