Hyggetimen

 Programansvarlig  for hyggetimen
Øivind Dahl.
Året 2019
Telefon 97779188

Det er bevertning og utlodning ved hver hyggetime.

 

 

30 April
kl. 12.00:
Einar Stensland taler.
Sanggruppa deltar.

 

28 mai
kl. 12.00:
Familien Bilet synger og vitner
Sanggruppa deltar.

 

Gud er Kjærlighet

 

Alle er hjertelig velkommen