Hyggetimen

 Programansvarlig  for hyggetimen
Øivind Dahl.
Våren 2018
Telefon 97779188

Det er bevertning og utlodning ved hver hyggetime.

30 januar kl. 12.00:
Ane-Marthe Hop-Hansen
Tema: «Viktigheten av kristne aviser og media i dagens samfunn».
Sang: Sanggruppa deltar.

 

27 februar kl. 12.00:
Jeanette og Haakon Olsen
Tema: «Lille Fredrikstad i India».
Sang: Jeanette Olsen.

 

27 mars kl. 12.00:
Liv-Torill Rinding Skjeggestad
Tema: «Modige kvinner».
Sang: Filadelfiateamet fra Fredrikstad.

 

24 april kl. 12.00:
Einar Stensland
Tema: «Baptismen- hvordan stertet det?».
Sang: Sanggruppa.

 

29 mai kl. 12.00:
Vivi og Arne-Olav Østrem
Tema: «IBRA media-radio».
Sang: Skjeberg Mannsmusikk

 

 

Gud er Kjærlighet

 

Alle er hjertelig velkommen