Musikk og Kor

Sanggruppa: er sammensatt av menn og kvinner, og har på en måte tatt over etter menighetsmusikken.
Leder Kai Gjestad spiller piano.

Sangevangelist:
Ann Lisbeth  Bjerknes synger og spiller gitar, og er en som reiser rundt til alders og sykehjem. Hun er også med i fengselstjenesten
Prison Fellowship Norge.