Ansatte

Menighetens Ledelse:

Øivind Dahl  Telefon 977 79 188
Reidar Ersland  Telefon 924 42 952

Eldste
Menighetstjenere:

Per Pedersen.
Frivillig

Petter Westborg
Frivillig

Britt Marie Dahl
Frivillig

Morgan Laubo
Frivillig

Leder for kor:
Arne Solbrekke

Huskomitèen :
 Består den av:
Kai Gjestad
Per Pedersen.
Sten Jønnvoll

Øvrig:

Hyggetimen


Møtevert.
Per Pedersen.
Sten Jønnvoll.

Kasserer / regnskapsfører:
Britt-Marie Dahl

Revisorer:


Ansvarlig for annonsering
sveinroark@gmail.com

Ansvarlig for nattverd
Marianne Danielsen
Keth Eriksen

Menighetsbladet
 Tone Olsen og Reidar Ersland

Misjonskasserer:
Keth Eriksen