Ansatte

Menighetens Ledelse:

Charles Hansen. Telefon 48007163
Forstander.
Ansatt i 50% stilling.

Reidar Ersland  Telefon 92442952
Eldste.


Øivind Dahl  Telefon 97779188
Eldste.

Menighetstjenere:

Per Pedersen.
Frivillig.

Petter Westborg
Frivillig

Britt Marie Dahl
Frivillig.

Morgan Laubo
Frivillig

Leder for kor:
Øivind Dahl er leder for Sang Gruppa

Huskomitèen :
 Består den av:
Kai Gjestad
Per Pedersen.
Sten Jønnvoll

Øvrig:

Hyggetimen ved Øyvind Dahl.


Møtevert.
Per Pedersen.

Kasserer / regnskapsfører:
Britt-Marie Dahl

Revisorer:


Ansvarlig for annonsering. Webansvarlig.

Svein Kristiansen.


Ansvarlig for nattverd

Anita Westborg
Keth Eriksen

Menighetsbladet
 Tone Olsen.

Misjonskasserer:
 
Ann-Lisbeth Bjerknes