Barne og Ungdomsarbeid

 

             Du er velkommen til mandagsklubben  kl 17.30 barn ifra skolealder.
             Mandag den 8-22-29 oktober.

barneogungdoms1