Barne og Ungdomsarbeid

2019

             Du er velkommen til mandagsklubben  kl 17.30 barn ifra skolealder.
             Mandag 29 april-13 mai-27 mai-3 juni-17 juni

 

barneogungdoms1