Oktober

 

Onsdag den 2 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Petter Westborg.
Sang: Svein Kristiansen. Bevertning.

Søndag den 6  kl. 18.00: Jan Erik Nilsen taler. Sang: Ann-Lisbeth Bjerknes.
Misjonsoffer. Nattverd.

Mandag den 7 kl. 17.30: Mandagsklubben.

Mandag den 7 kl. 19.00: Fellesbønn for Fredrikstad.

Onsdag den 9 kl. 19.00: Bibel og bønn.

Søndag den 13 kl. 18.00: Jan Erik Nilsen taler.
Sanggruppa deltar.

Onsdag den 16 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Hanne Sørmo.
Sang: Gro Emilie Tonhaugen. Bevertning.

Søndag den 20 kl. 18.00: Roy Johansen taler.
Britt_ Marie og Øivind Dahl synger.

Mandag den 21 kl. 17.30: Mandagsklubben.

Onsdag den 23 kl. 19.00: Bibel og bønn.

Søndag den 27 kl. 18.00: Sang og musikk kveld med sangere fra
Filadelfia Mysen.

Tirsdag den 29 kl. 12.00: Roy Johansen taler. Tema: Perler langs veien.
Bevertning og utlodning.

Onsdag den 30 kl. 19.00: Bibelundervisning ved Charles Hansen.
Sang: Bjørg og Arne Solbrekke. Bevertning.