Oktober

 

 

 

 

 

Søndag den 21
kl. 18.00:
Charles Hansen taler. Ann-Lisbeth Bjerknes synger. Nattverd.

 

Mandag den 22
kl. 17.30:
Mandagsklubben.

 

Onsdag den 24
kl. 19.00:
Bibel og bønn.

 

Fredag den 26- søndag den 28. : Møtehelgen «Golgata-Guds legesenter». med Roy Johansen.

 

Fredag den 26
kl. 19.00:
Sanggvenner fra Klippen, Saltnes deltar.

 

Lørdag den 27
kl. 18.00:
Menighetsmusikken fra Kristi Menighet synger.

 

Søndag den 28
kl. 18.00:
Sanggruppa fra Sion deltar.

 

Mandag den 29
kl. 17.30:
Mandagsklubben.

 

Tirsdag den 30
kl. 12.00:
Hyggetimen med Emnet:» Gud i hverdagen». Kari Berg taler. Sanggruppa deltar». Bevertning og utlodning.

 

Onsdag den 31
kl. 19.00:
Bibelundervisning ved Charles Hansen. Emne: Syndenes forlatelse. Bevertning.